Installera från källkod

Att installera program från källkod är enkelt om man bara vet hur man gör. I det här exemplet ska vi titta på hur man kan installera utvecklingsversionen (v. 0.97) av diagramverktyget Dia. Dia finns visserligen i Ubuntus förråd (jag kör Ubuntu, men Dia finns säkert i många andra distros också) men version 0.96 har en bugg som gör att dialog fönstret är förstort for min skärm, så att det blir omöjligt att komma åt vissa nödvändiga knappar, detta problem är fixat i utvecklingsversionen. Nu kör vi (kursiverad text under de feta rubrikerna kör du i terminalen):


0. Installera subversion och beroenden
(jag behövde detta):
sudo apt-get install subversion autoconf libtool intltool libglib2.0-dev libpango1.0-dev libgdk-pixbuf-dev libxml2-dev libgtk2.0-dev

OBS! All ovan är en rad! När man installerar från källkod är det lätt att man hamnar i ett "beroendehelvete", i GNU/Linux system är det nämligen vanligt att program delar programbibliotek, vilket är jättebra eftersom man då kan göra den totala storleken på sitt system mycket mindre än om flera program skulle duplicera en massa kod. Om man installerar från källkod är man dock tvungen att hålla reda på dessa beroenden själv.
Om du saknar något av programbiblioteken som ditt program skulle behöva kommer processen att avstanna under steg 3 nedan och du kommer få ett meddelande om vad det är som saknas, och får då lov att leta reda på beroendet i fråga. Oftast får du tyvärr bara reda vad biblioteket heter, men inte vad den har för namn i programförrådet. Detta kan dock oftast rättas till genom att söka i förråden (i Ubuntu kan du använda sökfunktionen i Synaptic eller apt-cache search i terminalen) efter namnet du får fram och "-dev" på slutet. Ofta kan du också behöva hänga på ett "lib" först, det vill säga att om installationsskriptet säger att du saknar gtk 2.0 ska du installera libgtk2.0-dev. Detta installeras sedan som vanligt genom: sudo apt-get install libgtk2.0-dev


1. Hämta källkoden:

svn checkout http://svn.gnome.org/svn/dia/trunk dia

I det här steget hämtar vi ut källkoden med hjälp av subversion för programmet och lägger det i en katalog kallad "dia".

2. Byt till rätt katalog:

cd dia

Här ställer du dig helt enkelt i katalogen med källkoden.

3. Konfigurera och skapa make-fil:
./autogen.sh

Detta sätter i gång ett skript som skapar en make-fil, det är här du kan få problem med beroenden. Om man inte hämtat hem sin källkod med subversion kommer den vanligen i en komprimerad katalog (tar.gz eller tar.bz2). Installationen av sådan källkod går till på samma sätt som i denna guide förutom att du packar upp källkoden, öppnar terminalen och ställer dig i den upp-packade katalogen som har källkoden (du hoppar alltså på denna guide i steg två). Därefter kör du kommanodot : ./configure i stället för ./autogen.sh

4. kompilera:
make

När make-filen är fixad  kan vi äntligen kompilera programmet, det vill säga skapa binära filer av källkoden.

5. Installera:
sudo make install

Detta kommando sätter i gång själva installationen av de körbara filerna.

Klart! Nu har du hämtat hem källkod med subversion, kompilerat den och installerat programmet!

Om du nu skriver dia i terminalen startar programmet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin