Om en man delar en fil, skall han själv få sin fil delad

Jonas Gardell är lyrisk över Mesopotamiens rättsystem och Hammurabis lagar i dagens Sydsvenskan. Om man bortser från de uppenbara faktafelen i artikeln (som att de första städerna skulle ha uppkommit i mesopotamien för 6000 år sedan och att Hammurabis lagar skulle ha förbjudit mord, vilket de inte gör, trots att de föreskriver dödstraff för inte mindre än 35 andra förseelser) så finns det ändå mycket man kan invända mot Jonas Gardells vurm för överhetstro och tilltro till lagen som norm för rättsmedvetandet, snarare än rättsmedvetandets normerande inverkan på lagarna.

Om ni inte redan visste det så är Hammurabis lagar källan för "öga för öga, tand för tand" och är en lagtext som föregår bibelns bud med ca 500 år. Vi befinner oss alltså i bronsåldern. Där befinner sig också Jonas Gardells syn på internet.

Jag tycker Gardells text är helt vansinig, men jag är glad att han skrivit den, för det visar nämligen vilka människor som befinner sig på andra sidan när kampen om våran frihet och våra rättigheter nu står. Jag kan faktiskt inte ens kritisera texten på något bra sätt, den är helt enkelt så uppåt väggarna att jag inte vet riktigt var jag skall börja. Här kommer därför lite random kommentarer.

Det hebreiska ordet choq som används för gräns kan också betyda lag, ordning. Gud skapar ordning i kaos genom sin lag, genom att sätta gränser. Stranden är en gräns för havet, gryningen är en gräns för natten. När man lovsjunger staden är det ofta dess murar man prisar. Muren, gränsen, lagen som skyddade mot kaos.

För att lagen skulle kunna upprätthållas krävdes en makt, en gud eller en myndighet som på gott och ont kunde se till att dessa gränser efterlevdes.

Jag vet inte, att prisa instängdhet, makten och gud är helt enkelt främmande för mig. Jonas ord talar bäst för sig själv tycker jag.

Av olika anledningar uppstår det ibland tillstånd där lagen inte kan efterhållas, det kan vara exempelvis krig, naturkatastrofer eller i en storstad något så banalt som ett längre elavbrott – tillstånd då den överenskommelse vi har om hur vi uppför oss gentemot varandra upphör att gälla. Vad som händer då är alltid samma sak: människan förvandlas i skydd av sin anonymitet och sin mängd till pöbel.

När det sker kan hon göra sig skyldig till snart sagt vilka brott som helst eftersom hon inte riskerar att straffas, hon kan också hetsas till handlingar och grymheter hon under normala fall skulle stå helt främmande inför.

Det är exakt den situation som nu uppstått via internet.

Det gör att en sajt som The Pirate Bay kan tillgängliggöra obduktionsbilder på de mördade barnen i Arboga och håna barnens far när han vädjar till dem att låta bli.

Ok, är inte problemet att tingsrätten inte hemligstämplade bilderna? Är det nu förkastligt att utnyttja offentlighetsprincipen, en grundbult i demokratin?

Det gör att man utan risk för påföljd kan hota med att skära halsen av mig och i detalj beskriva hur man ska skända mitt lik.

Natruligtvis är detta hemskt, men jag gissar att det varit värre att få samma hot genom snigelposten. Den är tyvärr lika anonym som ett e-brev (om inte den som hotar är vänlig nog att skriva under med namn och adress) och därtill kan inte staten övervaka den på det sätt som man gör med e-posten…

Det gör att man utan att betala för sig kan tillgodogöra sig arbete som jag och andra författare och artister utfört, och ännu värre: utan att fråga oss om lov.

Att utföra ett arbete garanterar inte betalning, man måste också  utföra ett arbete som någon vill betala för om man skall få några pengar. Detta missas ofta i debatten. Artister måste precis som alla andra hitta en sysselsättning som det går att ta betalt för, det går inte att ta betalt för plastskivor längre, tyvärr. Håll konserter! Gäller frågan författare har nog inget att frukta över huvud taget. Boken är inte död!

Ett pöbelvälde står för allt det lägsta hos människan. Att romantisera pöbeln är bedrägeri, att lisma för den och försöka vinna dess gunst är ryggradslöst.

De som Gardell kallar "pöbel" är du och jag. Och han menar det! FYI jag är inte anonym, mickenordin.se är inte bara slumpvis utvalda bokstäver som slängts ihop.

Demokrati handlar om att öppet kunna tillhöra partier, kyrkor och intresseorganisationer, att öppet kunna uttrycka sina åsikter utan att riskera att trakasseras.

Det är den direkta motsatsen till det pöbelvälde sådana som Karl Sigfrid och Tele2-chefen Niclas Palmstierna vill skapa utrymme för.

Det är uppenbart att Gardell är livrädd för att vi medborgare är på väg att ta makten i våra egna händer, att det inte längre är gammelpartier (och kyrkan!) som har oinskränt makt längre. Nu finns det individer som vaktat upp och yrvaket märker att de är del av en gemenskap och att de lika gärna kan ta makten själva, i stället för att överlämna den till överheten som hållt dem sövda.

Ända sedan de tidigaste hög-kulturerna, i Mesopotamien mellan floderna Eufrat och Tigris då det växte fram städer som hade ett reglerat -politiskt styre och någon form av armé och ordningsväsende, har vi haft lagar som reglerar på vilka villkor människan skall leva samman och en överhet som kan se till att -lagarna efterlevs. I antiken uttryckte man det med att Gud satt gränser för kaos.

Det är vi människor som bör ha rätt att tillsammans bestämma vilka regler vi skall leva efter. För fyra år sedan var det inte olagligt att fildela upphovsrättskyddat material, det är ni, inte vi som ändrar på reglerna. Det är ni, inte vi, som inför ett övervakningssamhälle där staten försöker detaljstyra medborgarna i stället för att medborgarna skall styra staten.

De gränserna måste upprätthållas för att inte kaos åter ska breda ut sig, för att inte den anonyma pöbeln med sina övergrepp ska ha makten.

Jonas Gardell, regeringsformens första paragraf inleds så här:  "All offentlig makt i Sverigeutgår från folket.", det kallas demokrati, inte pöbelvälde… Det är uppenbart att det inte är några frihetsälskare med höga ideal som finns på den andra sidan, här är det personer som tycker att det är statens uppgift att säkra deras inkomst, oavsett om de utför ett arbete som någon vill betala för eller ej, och oavsett om det innebär massövervakning av en förtryckarregim.

6 kommentarer

  1. @Calandrella, jag hade visst tappat bort ett pronomen där. Tack för påpekandet.

    @Per: Tack!

  2. När jag läste hans text i sydsvenskan blev jag helt mörkrädd. Skönt att se att fler reagerar. Tack Micke för en intressant blogg.

  3. Att fildelning blev förbjudet ganska nyligen beror på att lagstiftningen alltid ligger långt efter bovarna. Förr i tiden fanns inte detta sätt att stjäla copyrightskyddat material.

  4. Återigen nån som har svårt med synomerna ser jag. Stöld och kopiering är inte samma sak. Kopiering betyder mångfaldigande medan stöld betyder tillgrepp.

    Ingen som kopierar upphovsrättsskyddat material blir åtalad för stöld, däremot för upphovsrättsbrott.

    Vad som är brottsligt är dessutom helt godtyckligt eftersom lagstiftningen i dagsläget inte ens har något med det allmänna rättsmedvetandet att göra. I stället springer staten de privata storföretagens intresse (den ena handen vet precis vad det är, som den andra gör, för den som gillar progg). Tänk också på att förr i tiden fanns ingen copyright. Du har för snävt tidsperspektiv, det gäller att se saker med ett långt tidsperspektiv för att man skall förstå vad som händer om man försöker förhindra spridandet av kultur bland medborgarna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin