Problem med Ciscos vpnklient under Debian Wheezy

Efter att ha installerat Ciscos proprietära VPN-klient (som jag behöver för jobbet) fick jag ett svårdiagnostiserat problem med apt. När jag försökte installera någonting med apt-get så sprutade den ut en mängd felmeddelande, t.ex:

insserv: There is a loop between service laptop-mode and mountnfs if started

Efter lite googling visar det sig att startscriptet /etc/init.d/vpnagentd_init inte är LSB-compliant

 

för att fixa problemet lade jag till detta i toppen på /etc/init.d/vpnagentd_init:

### BEGIN INIT INFO
# Provides: vpnagentd_init
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start Cisco vpn agent daemon at boot time
# Description: Cisco vpn agent daemon (believe installed by company ssl client)
### END INIT INFO

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin