Boycott mot företag som stödjer SOPA

Jag har just flyttat min domän elnord.in från GoDaddy eftersom de hårdnackat stödjer SOPA.

När jag var klar och fått flytten bekräftad skickade jag detta mejl:

Ämne:     Why I am leaving GoDaddy
Datum:     Fri, 23 Dec 2011 16:20:00 +0100
Från:     Micke Nordin <mik-a-elnord.in>
Till:     suggestions-a-godaddy.com

Hello,

I just wanted to let you know that I have transferred my domain off of
GoDaddy to another registrar since I strongly disagree with your views
on SOPA an act which seems thoroughly miss guided and dangerous to the
Internet as a whole.

It is unfortunate that you as a company have taken this stance as I was
pleased with your service so far, but I just can have my money go to
Washington Lobbyists doing their best to break the Internet.

Best regards,

Mikael Nordin

 Andra som bloggat på samma tema är Opassande och Flattr, där jag också hittade den officiella listan på företag som stödjer SOPA.

Edit: Win! GoDaddy slutar stödja SOPA!

 Edit 2: Jag fick detta svar idag från GoDaddy:

Ämne:     Update [Incident ID: 13686734] – Go Daddy No Longer Supports SOPA Legislation
Datum:     23 Dec 2011 16:32:09 -0700
Från:     suggestions-a-godaddy.com
Svar till:     suggestions-a-godaddy.com
Till:     mik-a-elnord.in

Information Regarding Your Support Request

Our staff has responded to your request, details of which are described below:

Discussion Notes
Support Staff Response
Go Daddy Customer,
We recently published our position on the Stop Online Piracy Act (SOPA). Many customers responded, and we want you to know that we listened.
Go Daddy is no longer supporting SOPA.
”Fighting online piracy is of the utmost importance, which is why Go Daddy has been working to help craft revisions to this legislation – but we can clearly do better,” Warren Adelman, Go Daddy’s newly appointed CEO, said. ”It’s very important that all Internet stakeholders work together on this. Getting it right is worth the wait. Go Daddy will support it when and if the Internet community supports it.”
For more information on our position, please visit http://x.co/statement.
We appreciate your business and your feedback, and hope to continue our partnership in your online endeavors.
Sincerely,
Go Daddy

4 kommentarer

  1. Godaddy har inte bara stött förslaget, de har varit med och bekostat lobbyingen bakom! Så är man så dum att man använder dem i fortsättningen så vet man ju vart pengarna går…

    Bra registrarer att flytta till är Gandi och Binero i Europa eller Namecheap och GKG i USA. De senare har båda tagit ställning mot SOPA. Alla är i förlängningen billigare och bättre än Godaddy (eftersom Godaddy ser billiga ut men renewals är mycket dyrare än nyregistreringar).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin