Vilken vecka är det?

Jag hittade vecka.nu och tänkte att det där kan jag också göra, fast lite bättre :). Så jag skrev ett litet api i php som antingen ger dig dagens veckonummer eller räknar ut vilken vecka det var/kommer att vara för ett givet datum:

http://mickenordin.se/vecka/api.php

Om man inte ger något datum, eller ger ett felaktigt format får man dagens veckonummer. Om du vill räkna ut vilken vecka ett visst datum infaller i framtiden kan du göra det genom att skicka med en tidsstämpel. Om du t.ex. vill veta vilken vecka dagens datum infaller om 4000 år kan du göra så här:

http://mickenordin.se/vecka/api.php?date=6012-12-8T13:37:37

eller om du vill veta vad det var för vecka när jag föddes:

http://mickenordin.se/vecka/api.php?date=1978-11-03

Godkända tidsstämplar hittar du här: http://php.net/manual/en/datetime.formats.php och här är koden:


<?php
/*
* api.php
*
* Copyright 2012 Micke Nordin <mik@elnord.in>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
* MA 02110-1301, USA.
*
*
*/

?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
<title>Veckonummer</title>
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=utf-8″ />
</head>

<body>
<?php
$date = strtotime( htmlentities($_GET[’date’],ENT_QUOTES,”UTF-8″) );
if ($date === FALSE) {
$date = date(”U”);
}
?>
<time datetime=”<?php echo date (”Y”, $date); ?>-<?php echo date (”m”, $date); ?>-<?php echo date (”d”, $date); ?>”><?php echo date (”W”, $date); ?></time>
</body>

</html>

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *