Installera redundant Xymonövervakning med HA genom GlusterFS och Heartbeat i CentOS

Jag har tidigare visat hur man installerar GlusterFS på två servrar eller mer. Nu tänkte jag visa hur man kan använda en GlusterFSvolym tillsammans med Heartbeat för att sätta upp övervakningsverktyget Xymon.

Börja med att skapa en volym i GlusterFS, jag gjorde en på 100 GB, det borde räcka för att övervaka några tusen noder och spara all historik länge (flera år). Jag kallar min volym för xyvol och den server jag monterar volymen ifrån  glustersrv1 vilket kommer synas i kommandona nedan.

Nu behöver du två servrar med CentOS på, se till att ha ip-adresserna för de båda servrarna tillgängliga samt ytterligare en ip-adress som de ska dela på. Kör sedan kommandona nedan på båda servrarna.

Börja med att skapa en användare och lite kataloger som behövs samt montera glustervolymen under /opt/xymon:

groupadd xyserver
useradd -g xyserver -m -d /opt/xymon xyserver
mkdir /var/run/xyserver
chown xyserver:xyserver /var/run/xyserver
echo 'glustersrv1:/xyvol /opt/xymon glusterfs defaults,_netdev 0 0
' >> /etc/fstab
mount -a

Installera sedan apache och de beroenden vi behöver för att kunna bygga våra paket längre fram:

yum install gcc make httpd mod_ssl pango-devel libxml2-devel pcre-devel openssl-devel openldap-devel

 

Två paket vi behöver är rrdtool och fping så vi bygger dem så här:

wget http://fping.org/dist/fping-3.2.tar.gz
tar xfv fping-3.2.tar.gz
cd fping-3.2
./configure
make && make install
cd ..
chmod +xs /usr/local/sbin/fping
wget http://oss.oetiker.ch/rrdtool/pub/rrdtool-1.4.8.tar.gz
tar xfv rrdtool-1.4.8.tar.gz
cd rrdtool-1.4.8
./configure
make && make install
cd ..

Här näst kan vi installera Xymon, du behöver ladda hem filen på nått bra sätt efterson sourceforge inte tillåter direktlänkar så överlåter jag det med varm hand åt läsaren. Här finns filen iaf:  http://downloads.sourceforge.net/project/xymon/Xymon/4.3.17/xymon-4.3.17.tar.gz

Nu kan du packa upp och bygga servern, det behöver du dock bara göra på ena servern eftersom du ju ska lägga filerna på en delad volym. Du kommer behöva besvara frågor från configureskriptet, kom i håg att  xyserver iäranvändaren som ska köra server och att installationskatalogen ska vara  /opt/xymon. När du får fråga om serverns ip-nummer ska du ange den delade ip-adressen du förberett och som du kommer konfigurera med Heartbeat senare :

tar xfv xymon-4.3.17.tar.gz
cd xymon-4.3.17
./configure.server
make && make install

Nu kan du kopiera konfen för apache till rätt ställe, det här behöver du göra på båda servrarna:

cp /opt/xymon/server/etc/xymon-apache.conf /etc/httpd/conf.d/

 

Kör:

vi /etc/init.d/xyserver

och klistra in detta

#!/bin/bash
#
# chkconfig: - 80 20
# description: Xymon is a network monitoring tool that can monitor hosts \
#        and services and shows monitor status via a webpage.
#
# processname: xyserver
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides: xyserver
# Default-Start:
# Default-Stop: 0 1 2 3 4 5 6
# Required-Start: $local_fs $network
# Required-Stop: $local_fs $network
# Short-Description: start and stop xymon
# Description: Xymon is a network monitoring tool that can monitor hosts
#       and services and shows monitor status via a webpage.
### END INIT INFO
USER=xyserver
SCRIPT=/opt/xymon/server/xymon.sh
function call_script {
	su - $USER -c "$SCRIPT $1"
}
case "$1" in
	"start")
		call_script $1
		;;
	"stop")
		call_script $1
		;;
	"restart")
		call_script $1
		;;
	"reload")
		call_script $1
		;;
	"status")
		call_script $1
		;;
	"rotate")
		call_script $1
		;;
	*)
    echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload|status|rotate"
    ;;
esac

Kör sedan:

chmod +x /etc/init.d/xyserver

I filerna /opt/xymon/server/xymon.sh och /opt/xymon/server/etc/tasks.cfg måste du nu ändra så att sökvägen till alla pid-filer ändras till  /var/run/xyserver, det funkar inge bra att ha dem på den delade volymen.

Nu kan du sätta upp Heartbeat så att du får en delad ip-adress att köra Xymonservern på. Instruktioner för att sätt upp Heartbeat kan du hitta här: http://www.howtoforge.com/high_availability_heartbeat_centos. Följ instruktionerna och sätt upp den delade ip-adressen, glöm inte att lägga till både httpd och xyserver som resurser i ditt kluster.

Klart!

Nu kan du faila över din Xymoninstallation mellan noderna och alltid ha din övervakningsserver tillgänglig.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin