Perlscript för att expandera en ipv6-adress

Håller på att kika lite på perl som jag inte kodat så mycket i tidigare. Skrev då ett script som expanderar en ipv6-adress som ju kan ha en variabel mängd 0:or, t.ex. är både ::1 och 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 en helt ok ipv6-adress som båda expanderar till samma sak.

#!/usr/bin/env perl

use strict;
use warnings;

sub count_groups { # See hown many groups we have
    die "Too many arguments for subroutine" if @_ < 1;
    die "Too few arguments for subroutine" if @_ > 1;
    my $address = shift;

    # Make sure we have just enough double colons and count them if it is all right
    my $colon_no = () = $address =~ /::/g;
    die "Invalid ipv6 address" if $colon_no > 1;
    my $no = 1;
    $no += () = $address =~ /:/g;
    return $no;

}

# If we have one occurence of :: replace with correct amount of zeros and colons
sub expand_void {
    die "Too many arguments for subroutine" if @_ < 1;
    die "Too few arguments for subroutine" if @_ > 1;
    my $address = shift;
    my $no_colons = 8 - count_groups($address);
    my $insert = "0000:0000";
    for (my $i = 0; $i < $no_colons - 1; $i++) {
        $insert = $insert . ":0000"
    }
    $address =~ s/::/:$insert:/g;
    return $address;

}

# Fix a single group and padd with zeros
sub fix_group {
    die "Too many arguments for subroutine" if @_ < 1;
    die "Too few arguments for subroutine" if @_ > 1;
    my $group = shift;
    my $len = length($group);
    die "Group has too many digits" if $len > 4;
    while ($len < 4) {
        $group = "0$group";
        $len++;

    }
    # Make sure it is a valid hexnumber
    die "Group is not a hex number" if $group !~ /^[0-9a-fA-F]+$/;
    return $group;

}
# Loop all groups and fix them with fix_group
sub fix_groups {
    die "Too many arguments for subroutine" if @_ < 1;
    die "Too few arguments for subroutine" if @_ > 1;
    my $a = shift;
    my @groups = split(/:/, $a);
    my $address = "";
    foreach my $group (@groups) {
        $group = fix_group($group);
        $address = "$address$group:";
    }

    $address =~ s/:+$//;
    return $address;
}

# Now put it together
# Loop through stdin
while (<>) {
    chomp; # Remove newline
    my $addr = $_; # Store address

    if (count_groups($addr) != 8) {
        $addr = expand_void($addr);
    }

    $addr = fix_groups($addr);

    # Double check that we have enough groups one last time
    die "Not a valid ipv6 address" if count_groups($addr) != 8;

    # Lower case is preffered for ipv6 adresses
    print lc "$addr\n";

}

exit 0;

Kan användas t.ex. så här för att expandera dina egna ipv6-adresser: ip a | awk '/inet6/ {print $2}' |sed 's_/.*__' | ./address.pl

eller för att t.ex. bygga reverse pointers: echo [adress] | ./address.pl |rev |sed 's/://g'| sed 's/\(.\)/\1./g' | sed 's/$/ip6.arpa. IN PTR/'

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *